Straż Pożarna Nowy Sącz

Strażacy radzą

Wypoczynek letni

Wskazania dla organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

I. Wymagania w zakresie posiadanej dokumentacji

Obiekt przeznaczony na letni wypoczynek dzieci i młodzieży powinien mieć:

1.Pozytywną  opinię właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w zakresie spełnienia przez obiekt wymagań przeciwpożarowych (podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie w wypoczynku dzieci i młodzieży– Dz. U. 2016, poz. 452).

2.Opracowaną tzw. „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego”, w której uwzględniony powinien być fakt przeznaczenia obiektu na letni wypoczynek dzieci i związane z tym wymagania i zasady postępowania w przypadku pożaru czy innego zagrożenia (podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektowa budowlanych i terenów  - Dz. U. Nr 109, poz. 719). Uwaga: Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, gdy kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3, powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m². Instrukcja powinna być poddawana okresowej aktualizacji co najmniej raz na dwa lata, oraz po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. 

3.Aktualne protokoły badań instalacji technicznych budynku (elektryczna, gazowa, odgromowa przewodów kominowych, spalinowych, wentylacyjnych i inne wpływające na stan bezpieczeństwa budynku, np. systemu sygnalizacji pożaru, awaryjnego oświetlenia, gaśnicza, itp.). (podstawa prawna: - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 163  z późn. zm.).

II. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na kolonii, obozie, biwaku w lesie-bezpieczne spędzenie wakacji.

Obiekty przeznaczone na letni czy zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży powinny być odpowiednio wykonane i wyposażone w odpowiedni sprzęt i urządzenia techniczne, zgodnie
z przepisami szczegółowymi, zapewniając bezpieczeństwo wypoczynku.
Państwowa Straż Pożarna na mocy odpowiednich regulacji prawnych dokonuje przed sezonem wypoczynkowym kontroli obiektów wypoczynku.
Kierownik kolonii czy innej formy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wychowawcy, powinni po dotarciu do miejsca wypoczynku zapoznać się z „Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego”, z warunkami ewakuacji dzieci i młodzieży z obiektu. Powinni także zorganizować wespół z właściwym administratorem czy organizatorem wypoczynku próbę ewakuacji dzieci z budynku.

Najczęstszą przyczyną pożarów powstających podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży jest: nieostrożne obchodzenie się z ogniem oraz grzewczymi urządzeniami elektrycznymi, gazowymi i na paliwo ciekłe i stałe (piece, piecyki, kuchenki, ogrzewacze pomieszczeń i inne) często spowodowane niewłaściwymi zabawami i nieświadomością dzieci oraz brakiem nadzoru ze strony dorosłych.
Statystycznie najczęściej dzieci i młodzież wywołują pożary poprzez:
-zabawę z zapałkami, zapalniczką,
-palenie w ukryciu papierosów,
-rozpalanie ognisk i zabawy z ogniem w pobliżu materiałów palnych ( sterty słomy, siana, sucha trawa i pozostałości roślinne, składowiska i magazyny makulatury, pudeł kartonowych, drewna, stacji i magazynów paliw,  gazów palnych, stodół, zabudowań z materiałów palnych, lasów, itp.).

Więcej praktycznych informacji  w załączniku:
Wypoczynek letni - vademecum - PDF do pobrania (300 kb)Wielkimi krokami zbliża się zima a wraz z nią chłodne i mroźne dni. Wszyscy zaczynają się ciepło ubierać, również starają się by we własnym domu (mieszkaniu) mieć w miarę ciepło a osiągnąć to możliwie za nieduże pieniądze. Ocieplane są domy, uszczelniane okna, bądź wymieniane na inne bardziej szczelne, a do ogrzewania pomieszczeń i budynków stosuje się różne systemy grzewcze wykorzystujące paliwo stałe (węgiel, koks, miał, drzewo itp.), ciekłe (różne oleje opałowe) gazowe (na gaz ziemny i płynny) i elektryczne systemy grzewcze.

W przypadku, gdy znajdujący się w budynku system ogrzewania nie wypełnia powierzonego zadania, stosuje się dogrzewanie pomieszczeń z wykorzystaniem piecyków elektrycznych i gazowych. Wszystkie te systemy i urządzenia, jeżeli są prawidłowo wykonane, eksploatowane, sprawdzane i konserwowane nie powinny stanowić zagrożenia dla mieszkańców domów. Niestety, okazuje się, że wielokrotnie tak nie jest i w tym okresie obserwujemy wiele pożarów w budynkach mieszkalnych a niektóre z nich bywają tragiczne w skutkach. Podczas ubiegłego sezonu grzewczego w okresie od 1 listopada 2006r. do 28 lutego 2007r. wydarzyło się 976 pożarów w budynkach mieszkalnych. Stanowiły one prawie 50% wszystkich pożarów w tym okresie (łącznie 1992). W pożarach tych zginęło 16 osób a 64 zostało rannych. Warto zaznaczyć, że w pozostałym okresie liczba pożarów w budynkach mieszkalnych na ogół nie przekracza 30%.

Najczęstszą przyczyną tych pożarów były:

podpalenia, nieostrożne obchodzenie się ze źródłem otwartego ognia (papierosy) oraz grzewczymi urządzeniami elektrycznymi, gazowymi, na paliwo ciekłe i stałe ( piece, piecyki, kuchenki, ogrzewacze pomieszczeń i inne) a także wady tych urządzeń.

Pożar w budynku może powstać w różnych miejscach, o różnych porach dnia i nocy. Szczególnie niebezpieczne są pożary nocne ze względu na przeważnie późne ich zauważenie a tym samym powiadomienie jednostek ratowniczych Straży Pożarnych.

W piwnicach budynków, w pomieszczeniach technicznych najczęściej znajdują się kotłownie, gdzie w piecach lub specjalnych kotłach zachodzi proces spalania paliw. Przez wszystkie kondygnacje, poddasze a następnie dach, aż do kominów, przechodzą przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Te pierwsze odprowadzają produkty spalania, a te ostatnie dbają o prawidłowy sposób zwentylowania pomieszczeń budynku. Wystarczy jakieś niedopatrzenie, brak dbałości o ich stan techniczny a może dojść do nieszczęścia, powstania pożaru, wybuchu czy zaczadzenia. By uniknąć takich sytuacji poniżej podajemy kilka zasad, które warto przestrzegać by uniknąć pożaru od urządzeń grzewczych.

Pamiętaj!

  • stosuj w budynku sprawdzone, dopuszczone do użytku na naszym rynku urządzenia i systemy grzewcze,
  • nie składuj materiałów palnych (opału, makulatury, palnych śmieci, szmat) obok pieca i innych urządzeń grzewczych,
  • nie przechowuj materiałów palnych oraz nie stosuj wykonanych z materiałów palnych

 

Więcej praktycznych informacji (6 stron) w załączniku:
Porady - dogrzewanie - PDF do pobrania (200 kb)
Wypoczynek zimowy - vademecum
ABC zachowania na lodzie

Czad i Ogień obudź czujność - informacje

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 20/21 grudnia  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:3

miejscowe zagrożenia:1
alarmy fałszywe:1

Razem:5

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej