Straż Pożarna Nowy Sącz

Koordynator dostępności

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu oraz monitorowanie zapewnienia przez komendę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Miejskiej PSP w Nowym Sączu. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.
 
Koordynator dostępności
mł. kpt. mgr inż. Jacek Kruczek – Starszy Specjalista
e-mail: jktruczek_ns@straz.krakow.pl
telefon: (18) 448 69 44
 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 20/21 grudnia  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:3

miejscowe zagrożenia:1
alarmy fałszywe:1

Razem:5

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej