Straż Pożarna Nowy Sącz

O jednostce

Komenda jest zakwalifikowana do II kategorii komend miejskich Państwowej Straży Pożarnej. Terenem działania Komendy Miejskiej jest obszar dwóch powiatów: tj. Miasta Nowy Sącz (miasta na prawach powiatu) i Powiatu Nowosądeckiego. Siedziba Komendy Miejskiej PSP mieści się w Nowym Sączu przy ul. Witosa 69.

Obszar działania Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu obejmuje  powierzchnię 1608.58 km2, co stanowi 10,6 % powierzchni całkowitej województwa małopolskiego (powierzchnia województwa 15 148 km2). Powiat nowosądecki zajmuje powierzchnię 1550,98 km2 i jest zamieszkiwany przez 197.163 osoby. Miasto Nowy Sącz zajmuje powierzchnię 57.60 km2, jest zamieszkiwane przez 85.988 osób.

Obszar działania KM PSP Nowy Sącz administrowany jest przez 18 samorządów terytorialnych - w tym :

a) Miasto Nowy Sącz – miasto na prawach powiatu,

b) Powiat Nowosądecki,

c) Miasto Grybów,

d) Miasta i Gminy Uzdrowiskowe - 3 (Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój)

e) Miasto i Gmina Stary Sącz,

f) Gminy - 11 (Chełmiec, Kamionka Wielka, Korzenna, Gródek n/Dunajcem, Grybów,                            Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie, Rytro)


Ogólna liczba mieszkańców w rejonie działania Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu wynosi około 284.689 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 177 osób / km2.

W sezonach turystycznych liczba czasowo przebywających osób na terenie powiatów maksymalnie może wynosić 100 000.Granicę powiatu stanowi zewnętrzny obrys granic gmin usytuowanych na obrzeżach powiatu. Na terenie działania KM PSP znajduje się 6 miast oraz 182 miejscowości. Południowa część terenu działania KM PSP ma charakter górzysty, wzniesienia w znacznej części pokryte są lasami. Część północna, również górzysta lecz o łagodniejszej formie ukształtowania terenu z większą częścią użytków rolnych. Środkową część powiatu stanowi Kotlina Sądecka z dolinami rzek : Dunajec, Poprad, Kamienica. Ogólnie można określić, że powiat ma charakter układów stokowych o bardzo zróżnicowanej rzeźbie terenu, stwarzający utrudnienia w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych (trudne dojazdy). Wysokość bezwzględna kształtuje się od ok. 250 - 1.260 m npm.

Teren operacyjny działania KM PSP Nowy Sącz ze względu na ukształtowanie terenu i sposób zagospodarowania ma charakter rolniczo-turystyczny. Przemysł w przeważającej części skupia się w rejonie miasta Nowego Sącza. W górnej części Doliny Popradu oraz wokół Jeziora Rożnowskiego istnieje dobrze rozwinięta baza turystyczno-wypoczynkowa i sanatoryjna. Na pozostałym terenie dominuje działalność rolnicza. Zaopatrzenie wodne w rejonie działania Komendy jest dostateczne, tzn. występują zarówno miejscowości o wystarczającym zaopatrzeniu wodnym jak również miejscowości pozbawione wody do celów przeciwpożarowych.

Bardzo istotnym z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej jest stan dróg dojazdowych. W zasadzie przy dobrych warunkach pogodowych stan dróg zapewnia dojazd do zdecydowanej większości miejscowości i przysiółków. Jednakże w okresie opadów atmosferycznych, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym dojazd do wielu miejscowości oddalonych od głównych traktów jest praktycznie niemożliwy dla ciężkich samochodów pożarniczych.

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 20/21 grudnia  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:3

miejscowe zagrożenia:1
alarmy fałszywe:1

Razem:5

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej