Straż Pożarna Nowy Sącz

Przepisy

W dziale tym zamieszczamy szereg ustaw i rozporządzeń bezpośrednio związanych z działaniem Straży Pożarnej. Poniżej pliki PDF do pobrania.
USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej
USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym
Rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
Rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Zasady Ratownicze obowiązujące w KSRG

Zasady organizacji ratownictwa wodnego w KSRG

Zasady organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego

Zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG

Zasady organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w KSRG

Zasady organizacji ratownictwa technicznego w KSRG

Zasady organizacji ratownictwa medycznego w KSRG

Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych

 

WYMAGANIA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE DOTYCZĄCE UZGADNIANIA PRZEZ KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM SĄCZU SPOSOBU POŁĄCZENIA URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNO-ALARMOWYCH SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Z OBIEKTEM KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM SĄCZU

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 20/21 grudnia  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:3

miejscowe zagrożenia:1
alarmy fałszywe:1

Razem:5

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej