Straż Pożarna Nowy Sącz

Zamówienia publiczne

Tytuł:
Plan zamówień publicznych

 • Więcej informacji
 • Ogłoszenie o przetargu (pdf)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Tytuł:

 • Więcej informacji
 • Ogłoszenie o przetargu (pdf)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Tytuł:

 • Więcej informacji
 • Ogłoszenie o przetargu (pdf)
 • Unieważnienie przetargu (pdf)
_______________________________________________________________________

Tytuł:

 • Więcej informacji
 • Ogłoszenie o przetargu (pdf)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
______________________________________________________________________

Platforma zakupowa
to podstawowe narzędzie komunikacji z dostawcami w procesie zakupowym. Oznacza to, że cały proces ofertowania, wymiany informacji jak również oceny ofert prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Platforma jest otwarta dla wszystkich wykonawców, którzy mogą zapisywać się do bazy dostawców. Jeśli chcecie Państwo zostać dostawcą Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu  zachęcamy do zaznaczenia odpowiednich kategorii (poprzez  przypisanie do wszystkich grup materiałowych i/lub usługowych oferowanych przez Państwa firmę) i zostawienia swojego adresu e-mail. Będziecie Państwo informowani o wystawianych przez nas postępowaniach zakupowych. Zachęcamy do skorzystania z powyższej możliwości, gdyż macie Państwo możliwość poszerzenia swojej bazy potencjalnych nabywców poprzez dotarcie ze swoją ofertą do innych użytkowników platformy zakupowej. 

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy. Centrum jest dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02.

Jedyną rzecz wymaganą z Państwa strony to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek np.: Internet Explorer (od wersji 10.0), Mozilla Firefox, Google Chrome.

Wejście do platformy poprzez link: Platforma zamówień
 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 20/21 grudnia  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:3

miejscowe zagrożenia:1
alarmy fałszywe:1

Razem:5

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej