Straż Pożarna Nowy Sącz

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest:

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Witosa 69

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest:
bryg. Marcin Wolanin

Z inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail:
daneosobowe@straz.krakow.pl

 

Informacja dot. danych przetwarzanych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych


Informacja o ochronie danych osobowych w związku z obsługa petentów.

 

Przetwarzanie danych osobowych w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

1. Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji PSP

2. Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWD PSP

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 20/21 grudnia  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:3

miejscowe zagrożenia:1
alarmy fałszywe:1

Razem:5

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej