Straż Pożarna Nowy Sącz

Krwiodawstwo HDK

Każdy krwiodawca wyrażający wolę zostania członkiem lub sympatykiem Klubu HDK PCK jest rejestrowany w ewidencji Klubu. Aby to mogło nastąpić, kandydat winien osobiście zgłosić swoją wolę w czasie otwartych akcji poboru krwi organizowanych na terenie straży pożarnej lub kontaktować się z władzami klubu poprzez e-mail: ognistakropla@interia.pl. Przy rejestracji potrzebne są dowód osobisty oraz legitymacja honorowego dawcy krwi. Osobami upoważnionymi do prowadzenia rejestracji członków i sympatyków Klubu są: Prezes Klubu HDK oraz Sekretarz i Skarbnik Klubu. W czasie prowadzonej rozmowy następuje ustalenie zasad przynależności do Klubu ( sympatyk, członek) oraz zakres zadań i obowiązków oraz uprawnień. Kandydat na członka strażackiego Klubu HDK PCK podpisuje stosowną deklarację członka Klubu HDK PCK i osobiście ustala wysokość rocznej składki członkowskiej. Nasz Klub HDK jest otwartą jednostką organizacyjną PCK, co oznacza, że do Klubu może należeć każdy honorowy dawca krwi z terenu powiatu sądeckiego i okolic.

Proszę pamiętać jednak, że: można należeć tylko do jednego wybranego Klubu HDK PCK.

 

DAR KRWI JEST POWINNOŚCIĄ ZDROWEGO CZŁOWIEKA

Krew może oddać każdy pełnoletni obywatel RP, cieszący się dobrym zdrowiem. Do oddania krwi należy zgłosić się z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) po spożyciu niskokalorycznego posiłku - najlepiej beztłuszczowego. Przed oddaniem krwi należy powstrzymać się od picia alkoholu minimum 24 godziny.

Alkohol przetoczony z krwią może zabić nowonarodzone dziecko, a nawet osobę ciężko chorą czy wykrwawioną ofiarę wypadku.

Krew można oddawać co 8 tygodni w ilości 450 ml jednak:

 • nie częściej niż 6 razy w roku mężczyźni i nie częściej niż 4 razy w roku kobiety.
 • Osocze można oddawać metodą plazmoferezy co dwa tygodnie, nie więcej niż 15 litrów w ciągu roku.

 

Jak zostać członkiem strażackiego klubu HDK PCK

Na terenie Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu działają dwa kluby HDH PCK

 

Klub HDK PCK przy KM PSP w Nowym Sączu oraz Klub HDK PCK „ognistakropla" przy JRG PSP w Krynicy-Zdroju

Jeśli chcesz przystąpić do wyżej wymienionego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK, zapraszamy!!! nic prostszego, wymogi jakie musisz spełnić to:

 • mieć ukończone 18 lat aby oddawać krew
 • dostarczyć aktualną fotografię do władz klubu (wielkość paszportowa)
 • złożyć deklarację o przystąpieniu do wybranego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK
 • opłacić składkę roczną, która wynosi 20 zł.

 

Deklarację wstąpienia do Klubów możesz pobrać poniżej.

W razie wszelkich pytań proszę pisać na adres e-mail: ognistakropla@interia.pl

 

Struktura organizacyjna Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK

 

Klub HDK PCK „ognistakropla" przy JRG PSP w Krynicy-Zdroju

 • Prezes  / Delegat PCK - Dariusz CIEŚLA
 • Z-ca Prezesa - Paweł HAJDUGA
 • Skarbnik - Michał ŻYWCZAK
 • Sekretarz - Dariusz KIEBLESZ

 

Klubu HDK PCK przy KM PSP w Nowym Sączu

 • Prezes  - Krzysztof TURSKI
 • Z-ca Prezesa - Kamil JEREMENKO
 • Skarbnik - Dariusz WITKOWSKI
 • Sekretarz - Marek KUŹMIAK

 

Naszymi władzami zwierzchnimi są :

1) Małopolski Zarząd Okręgowy PCK oraz Małopolska Okręgowa Rada Honorowego Krwiodawstwa PCK w Krakowie przy ul. Studenckiej 19.

2) Zarząd Okręgowy PCK w Nowym Sączu przy ulicy Kilińskiego 68

Przy realizacji podstawowych zadań Klubu HDK ściśle współpracujemy z Oddziałem Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Sączu przy ul. Kazimierza Wielkiego 9a


Kontakt z klubami e-mail:
ognistakropla@interia.pl

 

Jak zostać członkiem Strażackiego Klubu HDK PCK 
plik PDF do pobrania
Deklaracja przyjęcia do klubu HDK KM PSP w Nowym Sączu
plik PDF do pobrania
Deklaracja przyjęcia do klubu ognista kropla w Krynicy Zdrój
plik PDF do pobrania
Karta Honorowego Dawcy Krwi PCK
plik PDF do pobrania
 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 20/21 grudnia  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:3

miejscowe zagrożenia:1
alarmy fałszywe:1

Razem:5

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej