Straż Pożarna Nowy Sącz

Bezpieczny Dom - Ognik

„Bezpieczny Dom" jest projektem edukacyjnym skierowanym w szczególności do dzieci  i młodzieży szkolnej realizowanym wspólnie przez Państwową Straż Pożarną  i PZU.  Ma służyć efektywnemu edukowaniu w zakresie bezpieczeństwa i postępowania   w sytuacjach zagrożenia pożarowego.

Jego celem jest skuteczne i aktywne propagowanie bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrożenia pożarem. Program składa się z części teoretycznej i praktycznej. W pierwszej kolejności omawiane są sytuacje, w których może pojawić się ogień oraz sposoby zachowania w takich okolicznościach. Dla przykładu w mieszkaniu jest kuchenka z symulatorem płomieni. Strażacy będą uczyć, co może się stać przy niewłaściwym użytkowaniu urządzenia. W łazience zamontowano piecyk gazowy - strażacy wytłumaczą, kiedy staje się on groźny dla zdrowia, dlaczego należy dbać       o właściwą wentylację pomieszczeń oraz specjalistyczne czujki. Wszystkie pokazy będą bezpieczne dla dzieci

Jednocześnie do dyspozycji uczniów jest Sala Edukacyjna OGNIK, powstała  w ramach programu rządowego projektu „Bezpieczna +" .

Uczestnicy szkolenia wchodząc do Sali mogą uzupełnić i wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę. Dzieci dowiedzą się jak w przypadku zagrożenia zaalarmować służby. Służyć temu będą ćwiczenia praktyczne. Zapoznają się z posługiwaniem informacjami zawartymi w znakach ewakuacyjnych. Szkolenie będzie obejmowało również elementy pierwszej pomocy przedmedycznej, obsługę podręcznego sprzętu gaśniczego oraz praktyczną naukę poruszania się w zadymionych pomieszczeniach.

Uczestnicy przećwiczą także prawidłową ewakuację z miejsca objętego dużym zadymieniem.

Większemu zaangażowaniu uczniów podczas zajęć będą służyć zakładane przez nich strażackie stroje, które stanowią wyposażenie „Bezpiecznego Domu".

Program szkoleń będzie wzbogacany o tematy dotyczące sezonowych zagrożeń: wypalania traw, bezpiecznego pobytu nad wodą, tlenku węgla, paleniu ognisk       w lesie, zamarzniętych akwenów.

Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat "Dzielny Mały Strażak" za wykazanie się znajomością zasad bezpieczeństwa i sprawnością fizyczną.

 

WAŻNE INFORMACJE

  • Godziny otwarcia:
    Poniedziałek i Wtorek w godzinach od  9.30 do 14.00 ( trzy tury 9.30-11:00, 11:00-12:30, 12.30-14.00)
  • Liczba uczestników w grupie od 15  do 25 osób;
  • Ze względu na realizację podstawowych ustawowych zadań, Komenda Miejska PSP w Nowym Sączu w każdej chwili zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji lub przerwania zajęć;
  • Chęć udziału w projekcie "Bezpieczny Dom" należy zadeklarować w formie pisma skierowanego do tut. Komendy, z podaniem danych kontaktowych w celu ustalenia terminu szkolenia lub ustalić telefonicznie tel. nr 18 448 69 00 /sekretariat/ lub 18 448 69 71 /d-ca JRG nr 1 Nowy Sącz/

 

ZAPRASZAMY DO "BEZPIECZNEGO DOMU"

 

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 20/21 grudnia  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:3

miejscowe zagrożenia:1
alarmy fałszywe:1

Razem:5

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej