Straż Pożarna Nowy Sącz

Projekt ochrony przeciwpożarowej „Bezpieczny Dom” wraz z salą Edukacyjną „OGNIK” w KM PSP Nowy Sącz

22 kwietnia 2016 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Nowym Sączu  odbyło się uroczyste uruchomienie projektu  ochrony przeciwpożarowej „Bezpieczny Dom” wraz z otwarciem sali edukacyjnej „OGNIK” powstałej w ramach programu „Bezpieczna +”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zewnętrznych, a także rozwijanie ich umiejętności zachowania się w razie wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.Pożar budzi przerażenie i strach związany z bezpowrotną utratą dorobku niekiedy całego życia. Najbardziej jednak tragicznym skutkiem pożarów była i jest śmierć ludzi, a szczególnie dzieci. Niejednokrotnie powodem tych tragedii jest nieznajomość podstawowych zasad postępowania w przypadku powstania pożaru. „Bezpieczny Dom” jest projektem edukacyjnym skierowanym w szczególności do dzieci  i młodzieży szkolnej realizowanym wspólnie przez Państwową Straż Pożarną i PZU. Projekt „Bezpieczny Dom” jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu PZU.Ma służyć efektywnemu edukowaniu w zakresie bezpieczeństwa i postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarowego. Jego celem jest skuteczne i aktywne propagowanie bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrożenia pożarem. Program składa się z części teoretycznej i praktycznej.W pierwszej kolejności omawiane są sytuacje, w których może pojawić się ogień oraz sposoby zachowania w takich okolicznościach. Dla przykładu w mieszkaniu jest kuchenka z symulatorem płomieni. Strażacy będą uczyć, co może się stać przy niewłaściwym użytkowaniu urządzenia. W łazience zamontowano piecyk gazowy - strażacy wytłumaczą, kiedy staje się on groźny dla zdrowia, dlaczego należy dbać o właściwą wentylację pomieszczeń oraz specjalistyczne czujki. Wszystkie pokazy będą bezpieczne dla dzieci Jednocześnie do dyspozycji uczniów oddana zostaje Sala Edukacyjna OGNIK, powstała  w ramach programu rządowego projektu „Bezpieczna +” .Uczestnicy szkolenia wchodząc do Sali mogą uzupełnić i wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę. Dzieci dowiedzą się jak w przypadku zagrożenia zaalarmować służby. Służyć temu będą ćwiczenia praktyczne. Zapoznają się z posługiwaniem informacjami zawartymi w znakach ewakuacyjnych. Szkolenie będzie obejmowało również elementy pierwszej pomocy przedmedycznej, obsługę podręcznego sprzętu gaśniczego oraz praktyczną naukę poruszania się w zadymionych pomieszczeniach.Uczestnicy przećwiczą także prawidłową ewakuację z miejsca objętego dużym zadymieniem. Większemu zaangażowaniu uczniów podczas zajęć będą służyć zakładane przez nich strażackie stroje, które stanowią wyposażenie „Bezpiecznego Domu”.Program szkoleń będzie wzbogacany o tematy dotyczące sezonowych zagrożeń: wypalania traw, bezpiecznego pobytu nad wodą, tlenku węgla, paleniu ognisk w lesie, zamarzniętych akwenów. Na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu znajdują się 141 szkoły podstawowe.  Ponadto w grupie docelowej znajdują się dzieci z przedszkoli. Do wszystkich tych osób chcielibyśmy dotrzeć.

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 20/21 grudnia  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:3

miejscowe zagrożenia:1
alarmy fałszywe:1

Razem:5

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej