Straż Pożarna Nowy Sącz

praca w KSC

W strukturach Państwowej Straży Pożarnej mogą być zatrudniani pracownicy cywilni. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 ze zm.), każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, zatem nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny. Nawiązanie stosunku pracy w tej służbie odbywa się po uprzednim umieszczeniu w Biuletynie Służby Cywilnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej w danym urzędzie.

W związku z powyższym, należy śledzić Biuletyn Służby Cywilnej, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami upowszechniane są informacje o wolnych stanowiskach pracy w Państwowej Straży Pożarnej. Z chwilą ukazania się ogłoszenia o interesującym stanowisku pracy, należy złożyć wymagane dokumenty w danej jednostce organizacyjnej PSP.

Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia pracy oraz odpowiedzi na wszystkie pytania z tym związane udzielają komórki kadrowe jednostek organizacyjnych PSP.

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 20/21 grudnia  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:3

miejscowe zagrożenia:1
alarmy fałszywe:1

Razem:5

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej